Reitz Landbou Akademie

Want die toekoms van Landbou le in ons jeug.

Ons Doel

Die Reitz Landbou Akademie het ten doel om ‘n wereldklas en unieke landbou opleidingsinstansie te wees.

Die Akademie is beroepsgerig en wil studente met kennis en vaardighede toerus om hulle plekke volwaardig in te neem in die Landbou sektor van die ekonomie.

BOER

Doen praktiese opleiding saam met industrie spesialiste.

Leer

Die kurrikulum is gerig op 2 hoofaspekte vir graad 10 tot graad 12 asook ‘n naskoolse jaar

Groei

Die Reitz Landbou Akademie het ‘n omvattende siening oor die ontwikkeling van die jeug en gaan holisites te werk.