BOER

Die Akadmie het verskeie projekte wat ‘n groot bydrae lewer in die die praktiese opleiding van die studente.

 • Bonsmara Stoet ontwikkeling

 • Konyn boerdery

 • Kleinvee boerdery

 • Tonnelverbouing

 • Gewasse – hoofsaaklik graan 

GROEI

Die Reitz Landbou Akademie het ‘n omvattende siening oor die ontwikkeling van die jeug en gaan holisites te werk.

Akademiese, kulturele, teoretiese asook geestelike ontwikkeling word aandag aan geskenk, sodat ‘n gebalanseerde produk gelewer kan word.

Elke student is belangrik en persoonlike aandag vir elke student is die norm.

Blootstelling aan die werklikheid deur praktiese werk op plase dra ook by tot ‘n meer gebalanseerde opleidingservaring.

LEER

Die kurrikulum is gerig op 2 hoofaspekte vir graad 10 tot graad 12 asook ‘n naskoolse jaar

 • Bewaringslandbou 

  • Die mens en landbou

  • Die impak van lanbou op die omgewing

  • Status van lanbou in Suid – Afrika

  • Bewaringslandbou 

  • Voorbeelde van bewaringslandbousisteme in die wereld

  • Word dan opgevolg deur ‘n hele module wat handel oor grond en verkeie grondtoetse wat gedoen kan word

 • Presisielandbou 

  • Oorsig

  • Beplanning

  • Stelsels

  • Prosessering van produkte

  • Tegnologie 

 • Praktiese sessies