Oor ons.

Die Reitz Landbou Akademie is ‘n nie-winsgewende maatskappy gelee in die Oos Vrystaatse dorp Reitz waar akademie gehuisves word deur H/S Reitz.

Die kampus beskik oor al die nodige fasiliteite om die teoretiese sowel as praktiese aspekte van die kurrikulum te hanteer. Dit sluit ook koshuis huisvesting in.

Hoofborge van die Akademie sluit die volgende maatskappye in:

  • VKB Groep

  • Sernick Groep

  • Standard Bank

  • Graan SA

  • John Deere

Kursusse bestaan uit kontaksessies op die kampus, afstandonderrig op ‘n e-leer platform asook kort kursusse. ‘n Naskoolse jaar word ook aangebied.

Teorie

Die kurrikulum word in 2 hoof vakgebiede verdeel.

  • Bewaringslandbou. Die klem is op volhoubaarheid van die landbou sektor. Daar word gekyk na beste landboupraktyke asook ekonomiese faktore wat oorweeg moet word.

  • Presisielandbou. Die klem hier is op data versameling en verwerking. “Om te meet is om te weet” Dit is belangrik dat studente vertroud raak met nuutste tegnologie ook.

Prakties

Die leerplan is baie prakties van aard sodat die student ook praktiese ervaring van boerdery kan opdoen. Die studente word blootgestel aan boerdery praktyke van beide vee en gewasseboerdery. Die ontikkeling van vaardighede met implimente en toerusting word ook ten doel gestel.

Die Akademie stel praktiese werk en ontwikkeling hoog op die agenda en spandeer baie tyd daaraan.